Algemeen

We staan weer aan het begin van een nieuw seizoen. En weer is het een seizoen waarin we nog  ernstig rekening moeten houden met de nodige maatregelen rondom Covid-19, ofwel Corona. Als bestuur en vrijwilligers staan we voor een moeilijke beslissing: wel of niet het seizoen starten.

Omdat de 1,5 meter regel en het vermijden van contact met onze veelal kwetsbare doelgroep in bijna alle gevallen niet te realiseren is vinden wij het niet verantwoord om op dit moment de activiteiten op te starten.

Het is voor onze doelgroep dubbel zuur dat er geen activiteiten kunnen worden georganiseerd. Ze mogen veelal niet veel vanuit de woning of locatie waar zij wonen en kijken er waarschijnlijk naar uit om bijvoorbeeld weer te kunnen dansen, zwemmen of heerlijk wat met elkaar te kletsen. Maar de gezondheid van onze deelnemers en vrijwilligers staat voorop.

Om deze reden starten we het seizoen voorlopig uit. We blijven per maand bekijken hoe het virus en eventuele RIVM maatregelen zich ontwikkelen en of het verantwoord is om de clubs weer op te starten.

Wekelijkse activiteiten

Meer informatie hierover is de vinden onder het menu van de betreffende activiteit.

Bijzondere activiteiten of van activiteiten die niet op een vast tijdstip plaatsvinden.

 

November

17 Eetclub

Januari 2021

19 Eetclub

Februari

16 Eetclub

Maart

16 Eetclub

April

20 Eetclub

Mei 

15 NK G-Klasse stijldansen in Sporthal Cleijn Duin

18 Eetclub

 

* Voor alle activiteiten geldt, dat als het vriest en de ijsbaan open is, de activiteiten van S&R vervallen.

Locaties en tijdstippen activiteiten
Het seizoen voor de verschillende activiteiten loopt van september t/m juni.

Tenzij anders vermeld op de site, zullen de activiteiten plaatsvinden in ons clubgebouw aan de Goerie 1, 2221 CH Katwijk (op het terrein van IJsclub Voorwaarts Katwijk).