Donateurs

Voor de financiering van haar activiteiten is Sport & Recreatie sterk afhankelijk van subsidies, sponsors en donateurs. U kunt het werk van Sport & Recreatie financieel steunen door donateur te worden voor een bedrag van € 15,- per jaar.

Donateur worden is simpel: U meldt zich aan bij het secretariaat en stort uw bijdrage op bankrekening 33.17.06.911 t.n.v. Stichting Sport & Recreatie Gehandicapten Katwijk o.v.v. donateur. Als u jaarlijks een bijdrage wilt leveren kunt u dit doen door een automatische incasso die u door onze penningmeester zal worden toegestuurd.

Eenmalige giften zijn uiteraard ook altijd van harte welkom!