Tafeltennis

Sinds 2005 spelen wekelijks 16 meervoudig lichamelijk mindervaliden in min of meer aangepaste vorm onder begeleiding tafeltennis in onze zaal. Mede naar aanleiding van een oproep vanuit het Welzijnskwartier/G-sport een activiteit te organiseren in de Nationale Sportweek specifiek voor G-sporters is het plan ontstaan ons huidig aanbod voor mensen met een fysieke beperking uit te bereiden met een 2e groep. Deze 2e groep is bedoeld voor mensen met een psychische beperking.

Tafeltennisvereniging Rijnsoever wil komen tot een wekelijkse activiteit op woensdagavond 20.00 – 21.30 uur voor een groep van minimaal 8 en maximaal 16 personen. Deze personen worden lid van de vereniging.

Het lidmaatschap van een G-sporter kost circa 110 euro per jaar. Al de benodigde tafeltennismaterialen zijn aanwezig en gratis te gebruiken. Binnensportschoenen zijn wel verplicht, overige kleding kan men zelf bepalen.

Tijdens speeltijden komen regelmatig familie, begeleiding en geïnteresseerden kijken; altijd welkom.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Jan Holten via e-mail jholten@ziggo.nl
www.ttvrijnsoever.nl